WellProtect

Vi har tagit fram WellProtect ꟷ ett rörelsestyrt sensorsystem för ökad
säkerhet. Passar maskiner från 3062 och senare.

WellProtect
• Ger ökad säkerhet
• Arbetsområdet utökas
• Godkänd enl. EN16228